Jaktlag i älgdatabasen: 25351 st

 

Denna portal är en plattform för områdesvis information om de jaktbara viltstammarnas tillstånd, utveckling, förvaltning och jakt. Under 2012 hade sajten ca 1000 besök per dygn.

 

Jägares direkta rapportering ger underlag till de presenterade sammanställningarna. Vem som helst är sedan välkommen att ta del av detta.

 

Ytterligare typer av sammanställningar från Sveriges alla jaktbara viltarter presenteras successivt eftersom viltdata.se utvecklas kontinuerligt.

 

Huvudsyftet med viltdata.se är att öka kunskapen om viltstammarna!

 

LÄS MER OM SYFTE MED OCH ANVÄNDNING AV VILTDATA.SE

 


 

 

  

Uppdaterat:

2012-10-03 Älgrapportering

2012-03-27 Tävling Karlskrona JVK

2012-02-15 Nytt år i avskjutningsrapporten övrigt vilt

2011-11-17 Avskjutningsrapporten 2011/2012 i PDF

2011-10-25 Kretsarna ändrade på Kalmar-sidan

2011-10-04 Nyhet om IT-stöd för nya älgförvaltningen

2011-10-04 Nyhet om manualer för älginventering

2011-10-03 Nyhet om antalet besök

2011-09-20 Ny räknarë på starsidan som visar aktuellt antal jaktlag i älgdatabasen

2011-08-11 Agendan, Nyheter och uppdatering av sidan antalet registrerade älgjaktsområden

2011-06-08 Ny sida som beskriver portalen,

                    Mängden användning uppdaterad

2011-04-01 Manual för nya kartfunktionen i avskjutningsrapporten

2011-03-15 Agendan uppdaterad

2011-02-01 Ny sida: Varför avskjutningsrapportering

2011-01-31 Nya sida: rösta om navigeringen på viltdata.se

2011-01-28 Uppdaterad Varför viltdata?

2011-01-27 Nya illustrationer på bl a sidan åldersbestämning

2011-01-26 Nya bilder på viltdata-portalen

2011-01-12 Agenda uppdaterad

2010-12-01 Jaktområden uppdaterade i Västernorrlands län

2010-11-15 Ny sida: Bli viltrapportör för ditt jaktlag

2010-11-15 Avskjutningsrapport som kan fyllas i med datorn

2010-11-03 Uppdaterad sida om åldersbestämning

2010-10-18 Flera län med uppdaterade jaktområdesregister

2010-10-07 Så mycket används viltdata.se, Nyhet älgpremiär

2010-09-29 Avskjutningsrapporten 2010/2011 kan laddas ned

2010-09-10 Fler län uppdaterade jaktområdesregister

2010-08-25 Fler län uppdaterade jaktområdesregister

2010-08-16 Jaktbar areal per län

2010-08-13 Norrbotten: björninventering

2010-08-11 Älgjaktsområden Uppsala och Kronoberg uppdaterade

2010-08-09 Älgjaktsområden Västmanland uppdaterade

2010-08-02 Jaktdagbok

2010-07-28 Lst-uppgifter och antal reg jaktområden

                    Agenda, länk till älgproposition

2010-07-26 Kronobergs län och kretsar

                    Jönköpings län

                    Nyhet: Älgavskjutning

                    Nyhet: Avskjutningsrapportering

2010-06-18 Åldersbestämning av hjortdjur

2010-06-03 Lagrådsremiss ny älgförvaltning

2010-06-01 Avskjutningstäckning

2010-05-31 Vildsvinsavskjutning

2010-05-27 Hur vill du att viltdata.se utvecklas?

2010-05-27 Historisk älgobs i tre norrlandslän

2010-05-21 Älgavskjutningen i Jämtland-Västernorrland

2010-05-19 Vildsvinsavskjutningen

2010-05-17 Nyhet avskjutningsrapporteringen

2010-05-11 Organisering av arbetet

2010-05-10 Intressant av skjutningsstatistik från Öland

2010-04-30 Agenda

2010-04-23 Västernorrlands län: Avskjutning anmäld till länsstyrelsen 06-09

2010-04-22 Agenda, Övrigt vilt, Återrapportering

2010-04-19 Jönköpings län - Älgavskjutning 2009/2010

2010-04-14 NV- och SVA-förslag på integrerad viltövervakning

2010-04-13 Nyhet: Älgobstäckning per län

2010-04-09 Avskjutningsrapporten: ny fil kan användas

2010-04-01 Premiärdatum för avskjutningsrapporten 2010

2010-03-25 Älgavskjutning Kalmar län 2009/2010 inläst

2010-03-22 Älgavskjutning Norrbotten 2005-2009 inläst

2010-03-22 Info Östergötlands län

2010-03-22 Täckning älgobs, Kalmar län 2009

2010-03-18 Ny arbetsblankett älg- och rovdjursobs

2010-03-05 Manualer Älgdatabasen JR och JA

2010-02-24 Västmanlands län, karta VFO

2010-02-24 Örebro län, karta VFO

2010-02-24 Jönköpings län

2010-02-17 Älgobs på djupet

2010-02-11 Täckning älgobs, Kalmar län

2010-02-07 Täckning älgobs, Kalmar län

2010-02-04 Länk till återkoppling från lo- och varginventeringen AB och D län

2010-01-29 Täckning älgobs, kalmar län

2010-01-28 Inventering

2010-01-20 Täckning älgobs, kalmar län

2010-01-19 Mängd älgobs i olika områdestyper, kalmar län

2010-01-18 Ålder - Taggar

2010-01-15 Medeltjuren

2010-01-14 Slaktvikter på kalv

2010-01-12 Mer älg enligt älgobs

2010-01-11 Täckningsgrad älgobs, Kalmar län

2010-01-07 Täckningsgrad älgobs, Kalmar län

2009-12-22 Täckningsgrad älgobs, Kalmar län

2009-12-08 Agenda, Jaktresultat

2008-12-07 Täckningsgrad älgobs, Kalmar län

2009-12-02 Agenda, förlängd redovisningstid

2009-12-01 Täckningsgrad älgobs, Kalmar län

2009-11-24 Viltdatautbildningar

2009-11-19 Övrig älgdödlighet, Kalmar län

2009-11-19 Täckningsgrad älgobs, Kalmar län

2009-11-18 Övrigt jaktbart vilt

2009-10-20 Agenda - Vöv-konferens, Regeringsuppdrag

2009-10-14 Länkar mårdhundsprojktet

2009-10-13 Agenda

2009-10-08 Älgjakt i södra Sverige

2009-10-08 Inloggningsproblem

2009-10-07 Viltdatautbildning i götaland

2009-10-06 Jaktområden uppdaterade

2009-09-30 Löpande rapportering allt jaktbart vilt

2009-09-23 Avskjutningsrapport 2009/2010

2009-09-09 Jaktområden uppdaterade

2009-09-02 Älgpremiär

2009-08-28 Uppdaterade manualer JR samt JA

2009-08-28 Län med uppdaterade jaktområden

2009-08-28 Stora rovdjur under älgjakten

2009-08-27 Fjolårets älgavskjutning

2009-08-26 Årets stora nyheter

2009-08-24 Fjolårets älgavskjutning

2009-08-10 Har jägare internet?

2009-08-04 Kronhjorten i Södermanland 

2009-08-03 Nyhet: Årsrapporten klar

2009-06-23 ÖVRIGT JAKTBART VILT

2009-06-17 OM ANSLUTNING

2009-06-16 OM RAPPORTERING

2009-06-15 Frågor och svar älgobs, Om verksamheten, Vanliga frågor Avskjutningsrapporten

2009-06-09 OM VILTDATA, OM ANSLUTNING

2009-06-03 AGENDA

ÄLGDATABASEN

NYHETER