Jaktlag i älgdatabasen: 25353 st

Så organiserar ni er i älgjaktsområdet!

- när ansvarig för  jaktområde fått inloggningsuppgifter till älgdatabasen

 

 

- Jaktområden bestående av ett (1) jaktlag
Består jaktområdet endast av ett jaktlag har nu jaktområdet vad som behövs. Dvs. en person med internet, e-post och inloggning. Denna person, jaktområdesadministratören, sköter jaktlagets rapportering. Samtliga i jaktlaget kan ta del av resultatet genom att besöka hemsidan http://www.viltdata.se/ och navigera sig fram till statistik över området.

 

Se hur du navigerar för att ta del av områdesvis statistik från älgdatabasen här.

 

- Jaktområden med flera underliggande jaktlag 
Är jaktområdet indelat i två eller flera jaktlag måste dessa registreras av jaktområdesadministratören. Detta för att älgobsen kräver det. Genom att också registrera rapportörer och knyta dem till jaktlagen kan rapporteringen ske från jaktlagen själva. Jaktområdesadministratörens arbete minskar då, men denne kan genom sin högre behörighet vid behov sprida information (bl.a. via e-postfunktionen), utföra ändringar bland jaktlagen samt ge stöd i det fall jaktlagens rapportörer behöver hjälp.

 

Eftersom det i vissa områden kan vara många personer involverade är det bra om man så tidigt som möjligt bestämt jaktområdesadministratör och rapportörer. Samla gärna deras kontaktuppgifter (namn, telefon, e-post) elektroniskt för enklare registrering.

 

I samband med att t.ex en rapportör registrerats kan dennes inloggningsuppgifter, genom en knapptryckning, enkelt skickas till uppgiven e-post. Dock kan det, beroende på vilket e-postsystem mottagaren har, dröja en stund innan inloggningen når fram.

 

Vill du ha en manual för att registrera jaktlag m m i älgdatabasen klicka här.

 

Den person som ansvarar för ett jaktområde i älgdatabasen (jaktområdesadministratör) måste inte vara samma person som den till länsstyrelsen anmälda Jakträttsinnehavaren. Det kan vara annan som av Jakträttsinnehavaren fått tillstånd att rapportera och administrera på internet.

 

Vill Du komma till inloggningssidan klicka här.