Jaktlag i älgdatabasen: 25353 st

Gävleborgs län (21)

Länet har en registrerad älgjaktsareal på 1 859 021 hektar (jaktåret 2010/2011). I länet finns det 18 stycken Älgskötselområden som täcker drygt 900 000 hektar.

 

Det finns dessutom ett flertal s.k. storlicenser av vilka flera troligtvis kommer att bilda älgskötselområden i och med den nya älgförvaltningen som träder i kraft den 1:a januari 2012.

 

Jaktåret 2009/2010 var det 12 039 stycken jaktkortslösare i länet. Samma år fälldes 4652 älgar, d.v.s. 2,5 älgar/1000ha med variationen 0,5 till 5 älgar/1000 ha. Den högsta noterade avskjutningen i länet skedde 1982 då 18 500 älgar sköts.  
 

 

Markägarförhållanden i länet (Skogsmark och impediment år 2001-2005): Allmänna-16%, Aktiebolag-38% och privata skogsägare 46%.

 


Preliminär karta över viltförvaltningsområden i Gävleborgs län, dessa kan komma att ändras.

 

 

Nyheter i Gävleborgs län

Länkar till andra hemsidor