Jaktlag i älgdatabasen: 25353 st

Södermanlands län (4)

  


  

Lämna fällrapporter om allt vilt i Viltdata!

Jägareförbundets viltövervakning är en heltäckande kartläggning av tillståndet för alla jaktbara viltstammar inom landet. Data från viltövervakningen används bl.a. som underlag för beslut om vilka arter som kan jagas, jakttider och geografiska områden där jakt på en viss art kan bedrivas. 


 

Övrigt jaktbart vilt

Uppgifterna om avskjutning lämnas av enskilda jaktlag. De sammanställs sedan över större områden, utan att uppgifter om de enskilda jaktlagen kan utläsas. Rapporten ska omfatta allt vilt som fällts utom älg under tidsperioden 1 april 2012 - 31 mars 2013. Välj ett av nedanstående alternativ:

 

  * Direkt via viltdata.se

  * Lämna en ifylld blankett till Din jaktvårdskrets

  * Skicka en ifylld blankett med post till "Viltövervakningen, Öster Malma, 611 01 Nyköping".

  * Skicka en ifylld blankett med e-post till sormland@viltdata.se

 

Blankett för rapporten och en enkel instruktion för rapportering via Viltdata kan hämtas via nedanstående länkar:

  

 Blankett för fällrapport  >> Hämtas här!
 Instruktion "Övrigt jaktbart vilt"  >> Hämtas här!

 


 

Älg

Jägareförbundets statistik omfattar mer är vad som krävs av myndigheterna. Statistiken ger värdefull information om älgstammens numerär och sammansättning och den är nödvändig som underlag för en klok och balanserad älgförvaltning i ett flerårigt tidsperspektiv.

 

Varje jaktlag bör rapportera

 

 * Avskjutning, dvs. fällda djur med uppgifter om bl.a. kön, slaktvikt, ålder och hornkvalitet.

 * Älgobs, dvs. observationer av älgar med notering om kön, vuxna djur och kalvar.

 

Älgobsen ger en uppfattning om älgstammens täthet, könsfördelning och reproduktion. För att statistiken skall bli tillförlitlig behövs 5 000 obstimmar för ett visst förvaltningsområde.

 

Rapportera kalvvikterna!

Den genomsnittliga kalvvikten är en indikator på älgstammens kvalitet. Fullvuxna tjurar i tillräckligt antal ger tidig brunst och betäckning av älgkorna som sedan föder sina kalvar tidigt på säsongen. Om dessutom tillgången till näringsrikt foder är god kan jägarna glädjas åt stora, välnärda kalvar inför älgjakten.

 

Små kalvar eller kalvvikter som minskar över tiden indikerar att något är fel och att det är tid för eftertanke och omprövning av älgförvaltningen.

 

Användarinstruktion och arbetsblankett kan hämtas via nedanstående länkar:

 

 En enkel användarinstruktion:  >> Hämtas här.
 Arbetsblankett för älgobs:  >> Hämtas här.

 

Varje rapport är värdefull. Ju fler rapporter, desto säkrare statistik.    

 

Viltövervakningskommittén

Jägareförbundet Södermanland

  


 

Frågor eller synpunkter på Viltdata i Sörmland kan skickas till sormland@viltdata.se 

 


  

Viltförvaltningsområden i Södermanlands län, dessa områden fastställdes 2012-01-17 av Länsstyrelsen i Södermanland.

 

 -- Karta över älgförvaltningsområden i Söderm.jpg

   


  

Länet hade jaktåret 2012/13 en registrerad älgjaktsareal på 525 802 hektar. I länet finns det 53 stycken älgskötselområden och de täcker 98% arealen.

 

Jaktåret 2012/2013 sköts 1276 älgar i länet med fördelningen 275 tjurar, 276 hondjur, 397 tjurkalvar och 328 kvigkalvar. Kalvandelen av de skjutna älgarna var 57%. Länets målsättning för älgstammen hittar ni till höger på denna sida. Mer information hittar ni på www.jägareförbundet.se/sormland samt länsstyrelsens hemsida.

 

Markägarförhållanden i länet (Skogsmark och impediment år 2001-2005): Allmänna-23%, Aktiebolag-12% och privata skogsägare 65%.