Jaktlag i älgdatabasen: 25351 st

Västmanlands län (19)

Länet har en registrerad älgjaktsareal på ca 475 000 hektar (jaktåret 2009/2010). I länet finns det 35 st Älgskötselområden och de täcker nästa 400 000 hektar.

Jaktåret 2009/2010 var det 5 252 stycken jaktkortslösare i länet. Antal skjutna älgar samma år var 1 159 st. Det året det sköts mest älg var 1977 då sköt man 3 712 stycken älgar.

 

Markägarförhållanden i länet (Skogsmark och impediment år 2001-2005): Allmänna-34%, Aktiebolag-19% och privata skogsägare 47%.

 


Preliminär karta över Viltförvaltningsområden i Västmanlands län, kartan är ett arbetsmaterial som kan komma att ändras.