Jaktlag i älgdatabasen: 25353 st

Östergötlands län (5)

Länets beskaffenhet

Östergötlands län har både landsbygd och storstad, skärgård och skogsmark. Den totala landarealen är

1 060 000 ha. Av detta är ca 60 % skogsmark, vilken fördelar sig på drygt 58 % privata ägare, drygt 31 % bolagsskogar och ca 9 % övriga (häradsallmäningar m.fl.)

 

Älgjaktsmark 
Länet hade 2009 en registrerad älgjaktsareal på 959 852 hektar. Av detta är 724 546 registrerat i älgskötselområden, dvs. lite drygt 75 % av den registrerade arealen är i dagsläget fördelat på dessa 60 skötselområden.

 

Älgobs

Efter att mängden registrerad älgobs sjunkit under ett par år verkar det ha vänt uppåt igen. För år 2009 är 117 761 obstimmar registrerade. Av den totala älgjaktsarealen under säsongen 2009/2010 har 408 634 hektar rapporterat älgobs, vilket betyder att 42,6 % av arealen rapporterat. Jägareförbundets målsättning är att minst 50 % av den areal som vi jagar älg på även ska rapportera älgobs, så där har vi lite att jobba på.

 

Älgavskjutning

Under 2009/2010 års jakt är det t o m mars månad inrapporterats 2138 fällda djur till länsstyrelsen, dock kan den siffran fortfarande stiga. Under fjolårets jakt ökades avskjutningen för första gången sen början av 2000 talet, se Figur 1.

 

 

Figur 1: Visar dels den totala avskjutningen, dels antalet fällda kalvar årsvis för hela länet.

 

 

Har du frågor eller funderingar så kan ni kontakta länsansvarig konsulent via ostergotland@viltdata.se eller på telefonnummer 0490-824 91.