Jaktlag i älgdatabasen: 25351 st

Kronobergs län (7)

 
 
Kronobergs län omfattar ca 943 000 ha och i hjärtat av länet ligger residensstaden Växjö.
Länet hyser idag fina älgstammar med bland annat produktiva djur.
Jaktåret 2009/ 2010 sköts nästan 3 000 älgar inom länet. Länet håller också goda stammar
av rådjur, vildsvin, hare, räv m.fl. Arter som kronvilt och dovvilt ökar sakta men säkert.
Länet drabbades hårt av orkanen Gudrun som drog in över södra Sverige 8 januari 2005.
Effekterna av Gudrun slog hårt på skogsbruket och kommer under lång tid framöver att
påverka skogen och viltet i Kronoberg. Just nu befinner vi oss i en period då det finns gott
om föda för viltet men det är något som kommer att ändras i framtiden.
 
Kronobergs län har ca 8 000 som löser jaktkort. Länet är indelat i 10 stycken jaktvårds-
kretsar som i stort sammanfaller med kommunerna. Växjö och Ljungby kommuner är
dock uppdelade i vardera två kretsar.
 
 
Land areal:  846 457 ha  90 % 
  652 500 ha skogsmark 69 %
    90 390 ha  odlad mark 10 %
    59 850 ha impediment   6 %
    43 975 ha  övrig mark   5 %  
 
Vatten areal:   96 210 ha  10 %
Antal öar:      6 438 st
(Källa: Statistiska centralbyrån, 2005)
 
Älgjaktsareal: 820 572 ha
A – licensområden: 243 102 ha  230 st 29,6 %
Ä – licensområden: 541 354 ha    50 st 66,0 % 
B – licensområden:   12 108 ha  175 st   1,5 %
E – licensområden:   24 008 ha  308 st   2.9 %
Dessutom tillkommer ett okänt antal oregistrerade kalvområden med en okänd areal.
(Källa: Länsstyrelsen enligt jaktsäsongen 2009/2010)