Jaktlag i älgdatabasen: 25351 st

Norrbottens län (25)

Nu kan du beställa inloggningsuppgifter så att Jaktområdet där du jagar kan rapportera älgobs och fällda älgar till älgdatabasen!

 

Beställ genom: norrbotten@viltdata.se

 

Glöm inte uppge: a) områdesnr. t.ex 14-213

                              b) namn på jakträttsinnehavare i länsstyrelsens register

 

 

Kort information om länet

Länet har en registrerad älgjaktsareal på ca 7 872 000 hektar (jaktåret 2006/2007). Av dessa finns ca. 5 427 000 registrerat i A-licensområden och 2 198 000 registrerat som ÄSO.

 

Jaktåret 2006/2007 var det 21 371 stycken jaktkortslösare i länet.

Jaktåret 2006 fälldes 9840 älgar. 3909 av dessa var kalvar.

 

Länet täcker 25% av landets yta med jaktmarker från skärgården i sydöst till högalpina områden i nordväst.

 

Norrbotten består av:

Jordbruksmark   1%

Skogsmark       38%    
Bebygd mark     1%    

Myrmark          17%
Berg & Fjäll      38%    
Vatten                7%

   

 

 

Mårdhundsprojektet

Nyheter i Norrbotten