Jaktlag i älgdatabasen: 25353 st

Uppsala län (3)

Från och med 2012 finns 6 älgförvaltningsområden, ÄFO, som administreras av Länsstyrelsen i Uppsala. Länet hade jaktåret 2011/2012 en registrerad älgjaktsareal på ca 770 000 hektar. I länets finns drygt 40 älgskötselområden som täcker över 80% av länets areal.

 

Jaktåret 2011/2012 fanns det 8 350 stycken jaktkortslösare i länet. Antal skjutna älgar 2010/2011 var 1 585 stycken, motsvarande 2,1 älgar per 1000 ha jaktmark i snitt.

 

Det året det sköts mest älg var 1984, då sköts det 4 487 stycken älgar, motsvarande 6,9 älgar per 1000 ha.

Markägarförhållanden i länet (skogsmark och impediment år 2001-2005):
allmänna -14%, aktiebolag -40% och privata skogsägare 46%.

  

Karta över älgförvaltningsområden i Uppsala län.

-- Uppsala.png

 

 

Nyheter i Uppsala Län