Jaktlag i älgdatabasen: 25353 st

Värmlands län (17)

 

Länets totala areal är 1 983 000 hektar varav 1 581 878 ha är registrerad älgjaktsareal (jaktåret 2012/2013).

 

Inom länet finns 78 st älgskötselområden som täcker 1 188 653 ha av länets jaktbara areal. Därtill finns 229 st registrerade licensområden med en sammanlagd areal om 393 225 ha och resterade mark sk oregistrerad älgjaktmark.

 

Det finns ca 13 000 jaktkortslösare i länet och antalet skjutna älgar pendlar mellan 6500-7000 älgar de senaste åren. Det året som det sköts som mest älg var 1982 då jägarna fällde 16 675 älgar.

 

Markägarförhållandena i länet är (Skogsmark och impediment år 2001-2005): Allmänna-6%, Aktiebolag-36% och privata skogsägare 58%.


 

 -- Älgförvaltningsomr_Värmland_20120701.jpg

Nyheter Värmlands län

Nyheter Värmlands län
Nyheter Värmlands län

Länkar till andra hemsidor