Jaktlag i älgdatabasen: 25353 st

Örebro län (18)

Länet har en registrerad älgjaktsareal på 789 115 hektar (2010/2011). I länet finns det 41 stycken Älgskötselområden och de täcker 624 783 hektar.

 

Jaktåret 2009/2010 var det 7 554 stycken jaktkortslösare i länet. Antal skjutna älgar samma år var 2 402 stycken.
Det året det sköts mest älg var 1982 då sköt man 6 270 stycken älgar.

Markägarförhållanden i länet (Skogsmark och impediment år 2001-2005): Allmänna-43%, Aktiebolag-15% och privata skogsägare 42%.

 

 


 

 

                              Karta över Viltförvaltningsområden i Örebro län

   

-- Örebro.png (ÄFO Örebro)