Viltdata ägs och administreras av Svenska Jägareförbundet, org.nr: 802001-6658, och är en del av förbundets Jakt- och viltvårdsuppdrag gällande viltövervakning och klövviltsförvaltning. Den 25 maj 2018 trädde den nya personuppgiftslagstiftningen (GDPR) i kraft. Som användare av Viltdata registreras ditt namn, e-postadress och telefonnummer, som du själv lämnar vid skapandet av en användare. Personuppgifterna behandlas för att administrera Viltdata.se och för att kunna verifiera de uppgifter som lämnas av användare. Personuppgifterna som finns registrerade på Viltdata.se säljs inte vidare till andra organisationer eller företag och överförs inte till land utanför EU/EES. Användare som varit inaktiva i två år gallras automatiskt bort. För frågor om vilka personuppgifter Viltdata har registrerat om dig samt möjligheten att nyttja din rättighet att få dina personuppgifter raderade vänligen kontakta ansvarig för Viltdata på e-postadress info@viltdata.se För mer information om dina rättigheter och hur Svenska Jägareförbundet behandlar personuppgifter, besök

https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/policys/gdpr—personuppgiftspolicy/