Viltdata ägs och administreras av Svenska Jägareförbundet, org.nr: 802001-6658, och används inom förbundets uppdrag gällande viltövervakning och klövviltsförvaltning. Som användare registreras ditt namn, e-postadress och telefonnummer, som du själv uppger vid skapandet av en användare. Personuppgifterna behandlas för att administrera Viltdata.se och för att kunna verifiera de uppgifter som lämnas av användare. I och med att du skapar en användare i Viltdata.se kan du komma att erhålla information, enkäter angående Viltdata.se och dess funktion, utskick gällande insamling av prover för övervakning av viltsjukdomar samt utbildningstillfällen för att vidareutbilda i tjänsten Viltdata.se. Personuppgifterna som finns registrerade på Viltdata.se säljs inte vidare till andra organisationer eller företag och överförs inte till land utanför EU/EES. Användare som varit inaktiv i två år gallras automatiskt bort. För frågor om vilka personuppgifter Viltdata har registrerat om dig samt möjligheten att nyttja din rättighet att få dina personuppgifter raderade vänligen kontakta ansvarig för Viltdata på e-postadress info@viltdata.se. För mer information om dina rättigheter och hur Svenska Jägareförbundet behandlar personuppgifter, besök

https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/policys/gdpr—personuppgiftspolicy/