Viltdata ägs och administreras av Svenska Jägareförbundet, org.nr: 802001-6658, och används inom förbundets uppdrag gällande viltövervakning och klövviltsförvaltning. Som användare registreras ditt namn, e-postadress och telefonnummer, som du själv uppger vid skapandet av en användare. Personuppgifterna behandlas för att administrera Viltdata.se och för att kunna verifiera de uppgifter som lämnas av användare. I och med att du skapar en användare i Viltdata.se kan du komma att erhålla information, enkäter angående Viltdata.se och dess funktion, utskick gällande insamling av prover för övervakning av viltsjukdomar samt utbildningstillfällen för att vidareutbilda i tjänsten Viltdata.se. Personuppgifterna som finns registrerade på Viltdata.se säljs inte vidare till andra organisationer eller företag och överförs inte till land utanför EU/EES. Användare som varit inaktiv i två år gallras automatiskt bort. För mer information om dina rättigheter och hur Svenska Jägareförbundet behandlar personuppgifter, besök

https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/policys/gdpr—personuppgiftspolicy/