Välkommen till Viltdata

Viltdata ägs och administreras av Svenska Jägareförbundet och är en del av förbundets Jakt- och Viltvårdsuppdrag gällande viltövervakning och klövviltsförvaltning.

Jägare rapporterar och får tillbaka sammanställningar

På viltdata kan du och ditt jaktlag rapportera avskjutning och biologiska data som slaktvikter. Du kan även rapportera viltobs, till exempel älgobs eller klövviltobs. Vilka obsmetoder som finns tillgängliga beror på var i landet du jagar. När rapporteringen gjorts uppdateras statistiken omedelbart till underlag för förvaltning och övervakning av det jaktbara viltet där du bedriver jakt. Du måste vara inloggad för att rapportera. Klicka här om du inte har inloggning.

Ett system

All rapportering kan göras på samma ställe, oberoende av viltart. Jägare behöver således inte logga in i flera system. Landets alla jaktlag erbjuds att kostnadsfritt rapportera i Viltdata.

Statistik

För att skapa statistik över våra jaktbara viltarter, klicka på ”Se statistik” i vänstermenyn.

Fällda älgar

Fällda älgar som registreras i Viltdata överförs automatiskt till länsstyrelsen. Därmed har jaktområdet uppfyllt sin lagstadgade rapporteringsplikt men måste även slutbekräfta sitt jaktresultat hos länsstyrelsen. Läs mer.